Om Linbråkan

Linbråkan är en liten, trygg och trevlig förskola i Lunden i Göteborg, nära Överåsvallen. Förskolan startades 1985 och är ett av de äldsta föräldrakooperativen i Göteborg med stabil ekonomi och välskött verksamhet.

Fyra pedagoger sköter verksamheten med barnen. Deras pedagogiska professionalism tillsammans med föräldrarnas engagemang skapar det där lilla extra.

Barngruppen är åldersblandad med 18 barn i åldrarna 1-5 år. Vi brukar ha en stabil grupp där det är ovanligt att någon slutar mitt i en termin. Barnen kommer främst från områden i stadsdelen Örgryte-Härlanda, men vi brukar också ha några barn från Centrum och andra stadsdelar – till och med från andra kommuner. Vi har också erfarenhet av att ta emot barn med annat modersmål än svenska då flera familjer som flyttat till Sverige för att arbeta eller studera sökt sig till oss.

Du är välkommen att anmäla intresse för en plats när som helst under året. Det är går bra att börja hos oss både vid terminens start och mitt under en termin om vi har en ledig plats.

Lagar och regler
Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan. Som föräldrakooperativ följer vi också Göteborgs Stads regler för fristående förskoleverksamhet . Reglerna gäller bland annat öppethållande, pedagogisk personal, avgifter och mycket annat.