Om Linbråkan

Historia

Linbråkan är en liten, trygg och trevlig förskola i Lunden i Göteborg, nära Överåsvallen. Förskolan startades 1985 och är ett av de äldsta föräldrakooperativen i Göteborg med stabil ekonomi och välskött verksamhet.

Pedagoger

Fyra utbildade pedagoger sköter förskoleverksamheten med barnen. Deras pedagogiska professionalism tillsammans med föräldrarnas engagemang skapar det där lilla extra.

På Linbråkan arbetar vi med en traditionell pedagogik, där barnens nyfikenhet och intressen styr innehållet i den dagliga verksamheten, utifrån gällande styrdokument såsom förskolans läroplan och barnkonventionen.

Lek
Vi lägger stor vikt vid barnens egna fria lek. Att leka stärker självkänslan hos barn och är mycket viktigt för att utveckla barnens sociala samspel, fantasi och empati.

Samling
Varje dag har vi samling där vi sjunger sånger, spelar instrument, rim-och ramsar, leker lekar och dramatiserar tillsammans. Här får barnen också möjlighet att träna på att prata i grupp och lyssna på sina kompisar.

Tema
På Linbråkan arbetar vi temainriktat i åldersanpassade grupper under hela året. Temat är tänkt att vara en röd tråd i hela verksamheten med olika projekt där vi arbetar med språk, musik, skapande, rörelse och drama i åldersindelade grupper.

Utelek och natur
Vi vill väcka ett intresse för naturkunskap, växter och djurliv genom att vi bl.a. observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Som hjälp har vi fina skogar i närheten av förskolan, för att inte tala om vår egna fina skogsgård.

Rörelse
Barnen har planerad rörelse/gymnastik varje vecka både ute- och inomhus. Hinderbanor, bollekar, ”mini-röris” eller dans är exempel på olika aktiviteter.

Skapande
Barnen har b[de fritt och planerat skapande. I skapandet får dem arbeta med olika färger, material och konstnärliga tekniker. Att skapa är ett viktigt verktyg för att barnen att få utforska, ta till sig kunskap och uttrycka sig.

Barngruppen

Vi har 18 barn på vår förskola indelade i två åldersgrupper, småbarnsgruppen Björnarna och Tigrarna som är dem större barnen.

Vi arbetar både med blandad och delad barngrupp.

När alla barnen är tillsammans får dem små barnen lära av dem stora, samtidigt som dem stora får hjälpa till och arbeta med sina pedagogiska styrkor.

När barnen är indelade i sina åldersgrupper arbetar så kan vi arbeta utefter barnens förmågor och kunskaper.

Vila

Barnen som sover på dagen sover utomhus i sin egna vagn året om. På så vis får barnen sova med frisk luft i tryggheten av sin vagn.

Barnen som inte längre behöver sova har fortfarande vila efter lunch. Vilan kan vara läsa, eller att lyssna på en bok eller musik.

Maten

Våran mat levereras från en cateringfirma, och under sommarhalvåret serveras även sallad, frukt och bär från våran egen trädgård som barnen hjälpt att odla.

Lagar och regler

Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan. Som föräldrakooperativ följer vi också Göteborgs Stads regler för fristående förskoleverksamhet . Reglerna gäller bland annat öppethållande, pedagogisk personal, avgifter och mycket annat.