Insatser och fixardagar

 
Som medlem i Linbråkan kommer du till förskolan ett antal gånger per termin och har eftermiddagsinsats. Det innebär att du hjälper till att plocka undan efter mellanmålet och fixa enklare saker enligt en lista. Vid några tillfällen är du med vid frukosten. En gång per termin är det gemensamma fixardagar.
 

Genom föräldrarnas engagemang kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp. När du har dina insatsdagar kommer du att lära känna barnen och verksamheten.

Insatsdagar
Antalet insatsdagar beror på hur många familjer som finns i kooperativet. I början av varje termin får du veta hur många insatser du behöver boka in. Du väljer själv de dagar som passar dig bäst via en smidig webbtjänst. För föräldrar med ett barn på Linbråkan brukar det handla om 7-10 insatsdagar per termin. Föräldrar med två eller fler barn gör något fler insatser, cirka 10-13 dagar.

Fixardagar
En gång per termin ordnar fixargruppen fixardagar för alla familjer. Då samlas barn och föräldrar på Linbråkan och fixar det som behöver fixas, lagas och städas. Det kan till exempel vara att fylla på sand i sandlådorna, skruva ihop nya möbler eller storstäda i köket. Vi brukar avsluta med en gemensam måltid.