Kö och avgift

Om du vill anmäla ditt barn till Linbråkan vänder du dig direkt till oss. Vi har en egen kö och ingår inte i kommunens förskolekö. Du kan anmäla ditt barn precis när du vill – redan när barnet är nyfött.

Kostnaden för en plats på Linbråkan är densamma som på kommunala förskolor och vi tillämpar kommunens maxtaxa. På Göteborgs Stads webbplats hittar du information om aktuella avgifter för förskolebarn i olika åldrar. Det som skiljer sig från kommunala förskolor är att vi inte har någon 15-timmarsgräns för barn till föräldralediga. Föräldrarna och pedagogerna är fria att själva komma överens om vilka tider som barnet ska gå på förskolan.

Vill du hälsa på innan du bestämmer dig?

Avgifter för förskolan, Göteborgs Stad