Föräldrarnas roll

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men ger mycket tillbaka. Linbråkan drivs som en ideell förening. Här kan du läsa mer om hur föreningsarbetet fungerar och vilket ansvar du har som medlem i föreningen.

Varje familj på Linbråkan har en eller två medlemmar i föreningen. Ofta är det barnets vårdnadshavare, men det kan också vara en annan närstående till barnet. Det gör att ni får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Medlemmarna ansvarar för i stort sett allt som rör Linbråkan – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Styrelsen, som består av föreningsmedlemmar, väljs vid årsmötet och har ekonomiskt och juridiskt ansvar. Föreningen har också ett lagreglerat arbetsgivaransvar där vi värnar om personalens arbetsmiljö. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller. Föreningen har medlemsmöten fem gånger om året och styrelsemöten med tätare intervall.

För att kunna bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen bidrag av kommunen för varje barn som finns i verksamheten enligt en särskild fördelningsmodell. Hur vi använder pengarna beslutar vi om i föreningen. Genom att medlemmarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp. På så sätt får medlemmarna också stor inblick i verksamheten och lär känna de andra barnen.

Läs mer om föräldrarnas ansvarsområden

Läs mer om insatser och fixardagar