Ansvarsområden som passar alla

Alla medlemmar i Linbråkan har ett eller flera ansvarsområden. Det kan till exempel vara att vara med i styrelsen som ordförande, kassör eller sekreterare. Det kan också handla om att vara med i miljögruppen och klippa gräset, skruva upp hyllor och fixa sådant som är trasigt. Det finns ansvarsområden som passar alla.

Att vara medlem i föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang, men det ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i barnens vardag. Det är genom medlemmarnas engagemang som vi kan ha högre personaltäthet och mindre barngrupp. Tillsammans skapar vi en gemenskap som barnen värdesätter.

Våra ansvarsområden

Styrelsen:

 • Ordförande
 • Kassör/vice ordförande
 • Sekreterare/ordförandeassistent
 • Personalansvarig
 • Rekryteringsansvarig
 • Inköps- och miljögruppsansvarig

Ansvarsposter:

 • Kassörsassistent
 • Insatsansvarig
 • Webbansvarig
 • Brand- och säkerhetsansvarig
 • Sammankallande miljögrupp inne
 • Sammankallande miljögrupp ute
 • Valberedning
 • Miljögrupp