En traditionell pedagogik

Linbråkan är en förskola där barnens nyfikenhet och intressen styr innehållet i den dagliga verksamheten utifrån gällande styrdokument såsom förskolans läroplan och barnkonventionen.

På Linbråkan lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete, vi har ett förhållningssätt där vi ser relationer som en viktig grund för barns lärande. Vi erbjuder barnen att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter genom lek, skapande och utforskande i grupp, på egen hand eller tillsammans med oss pedagoger som medupptäckare.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utvecklas till trygga, lärande och demokratiska individer med god självkänsla. Vi vill uppmuntra dem till att uttrycka sina egna åsikter och känslor, samt på ett empatiskt sätt visa hänsyn till andras. I vårt pedagogiska arbete utgår vi från barnens intressen och tar tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära.

Vi förändrar ständigt våra lärmiljöer efter barngruppens intressen och behov, miljön ska vara inbjudande och utmanande för barnen till att leka och lära.

Som vårdnadshavare på Linbråkan kan ni ta del av vår dokumentation och våra reflektioner lärplattformen Unikum.

Lek

Vi lägger stor vikt vid den fria leken. Leken stärker självkänslan hos barn och är mycket viktig för att utveckla det sociala samspelet, fantasi och empati. Vi anpassar och förändrar våra lärmiljöer både ute- och inomhus kontinuerligt och pedagogerna är närvarande och stöttande i barnens lekar.

Samling

Varje dag har vi samling där vi uppmärksammar vilka barn som är på förskolan. Vi sjunger sånger, spelar instrument, rim-och ramsar, leker lekar och dramatiserar tillsammans. Här får barnen också möjlighet att träna på att prata i grupp och lyssna på sina kompisar.

Tema

På Linbråkan arbetar vi temainriktat i åldersanpassade grupper under hela året. Temat är tänkt att vara en röd tråd i hela verksamheten med olika projekt där vi arbetar med språk, musik, skapande, rörelse och drama i åldersindelade grupper. Vårt temaarbete avslutas varje vårtermin med en teater/musikal där vi bjuder in familjerna till en föreställning. Detta är mycket uppskattat av både barn och föräldrar!

Utelek och natur

Vi har en stor och härlig gård som vi vistas på varje dag. Gården ligger i ett lugnt och ostört läge och dess utformning lockar till olika sorters lek och utforskande. Naturen och de fina omgivningarna kring vår förskola är en plats där barnen kan lära sig nya saker och samtidigt få ett medvetet och varsamt förhållningssätt till vår natur. Vi vill väcka ett intresse för naturkunskap, växter och djurliv genom att vi bl.a. observerar vad som händer i naturen under de olika årstiderna.

Rörelse

Att få röra sig mycket är viktigt för vår motoriska utveckling och hälsa men framförallt har vi roligt tillsammans! Vi har planerad rörelse/gymnastik varje vecka både ute- och inomhus. Hinderbanor, bollekar, ”mini-röris” eller dans är exempel på olika aktiviteter vi gör på våra rörelsestunder. Ofta besöker vi också Överåsvallens fotbollsplan som ligger precis bredvid förskolan.

Skapande

I vår ateljé/målarrum ges barnen möjligheter till både fritt och planerat skapande i många olika färger och material. Att ha tillgång till skapande områden är ett sätt för barnen att få utforska, ta till sig kunskap och uttrycka sig. Alla sinnen stimuleras och fantasin får blomma ut. Vi vill också att barnen ska få prova olika konstnärliga tekniker.

Viagra

Förutom den bekvämlighet som konsumenterna har när de köper generisk Viagra hoppa över till den här webbsidansite betalar de inte heller samma pris som receptbelagda läkemedel av märkesnamn. Generisk Viagra kan i allmänhet hittas för mindre än kostnaden för märkes Viagra. Vissa företag har specialiserat sig på att producera generisk Viagra, vilket innebär att konsumenterna kan köpa detta specifika läkemedel utan att behöva oroa sig för att betala orimliga priser. Även om den generiska formen av Viagra kan köpas receptfritt är det fortfarande viktigt att konsumenterna följer de riktlinjer som gäller för receptbelagda läkemedel när de tar denna typ av medicin.

Vila

De barn som sover vilar i sina egna vagnar. Genom att sova ute i sina egna vagnar får barnen en trygg sovstund samt frisk luft, vilket motverkar och begränsar smittspridning. Detta innebär att barnen behöver ha en egen vagn att sova i och en åkpåse till vintern

De äldre barnen har läsvila i två mindre grupper där de ges möjlighet att varva ner och vila en stund. Högläsning är också en viktig del i barnens språkutveckling, då vi samtalar och reflekterar om berättelser och sagor.