Engagerade pedagoger

På Linbråkan har vi hög personaltäthet med fyra pedagoger som arbetar i barngruppen. Vi har också en vikarie som  hoppar in när det behövs och som är ett välkänt ansikte för såväl barnen som föräldrarna.

Två av pedagogerna är utbildade förskollärare och en av dem har rollen som förskolechef med verksamhetsansvar. En är snart färdig med sin förskollärarutbildning och en är barnskötare. Alla fyra har lång erfarenhet av att arbeta på förskola. Tillsammans skapar de trygghet, gemenskap och utmanande miljöer för lärande. Varje barn har sin “egen” pedagog som ansvarar för inskolning och utvecklingssamtal.

 Presentation av våra pedagoger

portrattMaria Liljebjörn, Förskolechef
Maria har varit på Linbråkan i många år, sedan 2016 är hon utbildad förskollärare och har även tjänsten som förskolans rektor.
”Det bästa med att arbeta i förskolans värld är förmånen att få följa barnen under en längre tid och att få vara delaktig i deras utveckling och lärande. På Linbråkan har vi en liten barngrupp med hög personaltäthet vilket ger oss pedagoger möjlighet att möta varje barn utifrån deras individuella behov, vi vill att alla barn ska känna sig sedda och hörda varje dag. Mitt mål är att utbildningen ska vara trygg och lustfylld, att ge barnen utmaningar och nya erfarenheter samt känna glädje och nyfikenhet tillsammans.”

portrattHanna Trum, förskollärare
Hanna är vårt nyaste tillskott i pedagogteamet, och började hos oss våren 2017. Hon är utbildad förskollärare sedan 2012 med inriktning Barn och ungas uppväxtvillkor, en kurs om barn och ungas lärande, utveckling och erfarenhetsvärldar.

– ”Mitt mål som pedagog är att erbjuda alla barn en rolig, meningsfull, lärorik och trygg tid på förskolan. Jag vill att varje enskilt barn ska känna sig bekräftad och sedd. Jag brinner lite extra för relationell pedagogik, språkutveckling samt att utveckla inspirerande och lustfyllda lärmiljöer. Det bästa med mitt arbete som förskollärare är att få vara en del av barnens lärande. Att få se hur barnen utvecklas är fantastiskt roligt!”

portrattImelda Mari, barnskötare
Imelda har jobbat på Linbråkan länge och hon trivs med att jobba med barn i alla åldrar.
– ”Jag tycker att det bästa med att jobba på förskola är att man ständigt får utmana sig själv och använda kunskap och fantasi för att skapa lärande för barnen.”

Vad är en generisk Levitra?

Generisk Levitra gå till är ett artificiellt läkemedel som vanligtvis används av män som ett alternativ till Viagra för att återställa normal sexuell funktion. Den vanligaste användningen är för behandling av patienter som upplever problem under sex och som inte kan uppnå tillräckliga nivåer av testosteron. Generisk Levitra hjälper också till att återupprätta mental sexuell funktion och bidrar till att återställa fysisk styrka. Långvarig användning av Levitra kan också resultera i psykologiska försämringar och minskad libido. Generisk Levitra och andra liknande läkemedel har nu förbjudits i flera länder på grund av flera dödsfall och allvarliga negativa effekter på användarens allmänna hälsa.

generisk levitra

Den generiska levitran innehåller ingen aktiv ingrediens och tillverkas med hjälp av olika inaktiva ingredienser. Olika andra kemikalier ingår i Levitra som dioxinar, guaranin, lofexiden och triturater. Levitra har också förbjudits i vissa länder eftersom det kan orsaka omedelbar död om det används utan försiktighet. Levitra mjuka tabletter finns tillgängliga på olika apotek på nätet. Dessa tabletter innehåller en kombination av olika ingredienser, som är speciellt framtagna för att behandla manliga impotensproblem.

På grund av vissa skillnader i kemisk sammansättning och tillverkningsprocess skiljer sig varje varumärkesversion av generiskt levitra från varandra. Några av huvudingredienserna i Levitra är vardenafilhydroklorid, guaranin, lofexiden och triturater. Enligt instruktionerna i bipacksedeln till produkten behöver patienterna bara ta en tablett per dag.

portratt

Nathalie Johannesson, barnskötare
Natalie är barnskötare och började hos oss hösten 2016.
– ”Jag är en tjej som är uppvuxen i området och bor fortfarande kvar. Jag är en engagerad barnskötare som brinner för att se barns utveckling i vardagen, allt från att äta med händerna till att hoppa hopprep. ”