Arbeta på Linbråkan

Ett arbete med fokus på barnen

Linbråkan är en liten, trygg och trevlig förskola i Lunden i
Göteborg. Förskolan startades 1985 och är ett av de äldsta
föräldrakooperativen i Göteborg med stabil ekonomi och
välskött verksamhet.

Personalens och föräldrarnas engagemang skapar det där lilla
extra och gör Linbråkan till en liten förskola med ett stort
hjärta.

Fyra pedagoger sköter verksamheten med barnen. Vi satsar år efter år på
personaltäthet och jobbar för att alla barn ska bli sedda, hörda och få vara med
att påverka sin vardag. Här finns tiden att hinna arbeta med barnen och ge en
lugn och trygg start i livet. På schemat idag står det mycket utevistelse, sång,
musik, måleri och experiment. Vi arbetar temainriktat och fokuserar just nu på
barns språkutveckling. Vår barngrupp är blandad över åldrarna 1-5 år och som
mest är vi 18 barn.

Nu söker vi vikarier!

Vi söker just nu timvikarier.
Vi är en liten arbetsgrupp varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vid intresse kontakta förskolechefen på forskolechef@linbrakan.se